Darowizny

Przekazując darowiznę wspierasz edukację dzieci w Zimbabwe.

"Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka" - Ks. Mieczysław Maliński